Masz ciekawy pomysł na innowacyjny biznes w swojej gminie ?

Według najnowszych informacji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” planuje zorganizować nabory wniosków w  w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.
Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana w formie bezzwrotnej premii w wysokości 60 000,00 PLN. Może być to kwota netto +VAT !

Terminy

Jeden nabór we wrześniu 2021r.
Po uzyskaniu dodatkowych środków planowane są także nabory w I/II kwartale 2022r. w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie Tworzenia infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.

Warunki

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz podmioty z obszaru gmin: Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork) i Olesno zachęcamy do skonsultowania się z Kancelarią w celu przygotowania wniosku o dotację.
Więcej informacji o dotacji pod linkiem:
Dane biura Stowarzyszenia:
ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork,
tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 797 442 069, 530 111 550,
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl
Więcej informacji pod adresem: www.dolinastobrawy.pl
Dane naszej kancelarii doradczej:

Kancelaria Doradcza BM & Partners, 46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 66

tel. 571-501-208,

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl