W jakich dotacjach pomagamy ?

Nasza kancelaria pomaga w uzyskaniu dotacji z następujących programów krajowych

A także pomagamy w wielu programach operacyjnych:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.


Kto może występować o wsparcie?

O dotacje  z Programu Inteligentny Rozwój  mogą starać się:

  1. przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
  2. jednostki naukowe
  3. instytucji otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. Zobacz listę ogłoszeń o naborach wniosków

Dla kogo są projekty?

Projekty unijne z Programu Inteligentny Rozwój możemy podzielić na dwie grupy:

  1. Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.
  2. Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych.

Projekty takie w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów. Poniżej link do harmonogramu naborów:

Harmonogram naborów – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Program Operacyjny Polska Wschodnia


Kto może występować o dotację?

O dotacje z Programu Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim:

  • przedsiębiorstwa typu startup,
  • MŚP,
  • ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • PKP PLK S.A.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. Zobacz listę ogłoszeń o naborach wniosków.

Dla kogo projekty?

Z projektów finansowanych z Programu Polska Wschodnia korzystać będą w dużym stopniu małe i średnie przedsiębiorstwa.

Z inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową skorzystają wszyscy mieszkańcy makroregionu. Ułatwienia w komunikacji nie tylko ułatwią podróżowanie, ale przede wszystkim zwiększą mobilność pracowników i poprawią dostęp do pracy.