Mieszkasz na terenie gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko?
Chcesz założyć firmę?
Dobrze trafiłeś!
Możesz uzyskać bezzwrotną premię w wysokości do 100 tys. zł w zależności od rodzaju działalności.

Nabór rusza 18 listopada i potrwa do 1 grudnia
– nie zwlekaj, złóż wniosek już teraz i uzyskaj premię do 100 tys. zł!

Termin składania wniosków:

od 18.11.2021 r. – do 01.12.2021 r.
od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 07.15 do 11.15
w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1 (II piętro, pokój 228), 47-303 Krapkowice
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny.
Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Aktualny w trakcie naboru wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami niezbędnymi dla potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji (jeżeli dotyczy) należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Stowarzyszenia.
Wnioski nadsyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną, faksem, kurierem nie będą podlegały ocenie.

Forma wsparcia i ograniczenia wysokości kwoty pomocy:
 1. Wysokość wsparcia wynosi:
  • w zakresie turystyki, rekreacji, produktu lokalnego – 100 000,00 zł;
  • w zakresie innej działalności gospodarczej – 50 000,00 zł lub 70 000,00 zł
 2. Pomoc wypłacana w II transzach,
  • pierwsza transza – 80% premii (zaliczka)
  • druga transza – 20% (refundacja poniesionych kosztów)
Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 274 773,02 EUR (w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR limit środków wynosi: 1 099 092,08 PLN)
Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Operacja musi być zgodna:
  • z zakresem tematycznym;
  • z LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny;
  • z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym zgodna z formą wsparcia oraz zgodna z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w Rozporządzeniu.
 3. Za zgodną z LSR może zostać uznana operacja, która zakłada realizację celu głównego (zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny), szczegółowego (zakładanie działalności gospodarczej) i przedsięwzięcia (nowa zrównoważona przedsiębiorczość) przez osiągnięcie wskaźnika produktu. W ramach danego naboru operacja musi przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników produktu.
 4. Operacja musi uzyskać minimum 5 pkt. w wyniku przeprowadzonej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji

 

Wszystkie szczegóły znajdziesz tutaj: ogłoszenie nr 15/2021

 

Zdecyduj się już teraz:
napisz biuro@dotacje-prow.pl
lub zadzwoń 571-501-208.

 

Dotacje LGD – Lokalne Grupy Działania