Prowadzisz produkcję rolną, a rosnące ceny zużycia energii ciągle rosną?
Chcesz korzystać z odnawialnych źródeł energii?
Już teraz zadbaj o klimat i weź udział w naborze.

Dotacje i niskooprocentowane pożyczki dostępne dla rolników w nowym dwuczęściowym naborze wniosków programu ENERGIA DLA WSI.
Energia dla wsi to kompleksowy program, dzięki któremu zwiększy się dostępność oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.
Nabór potrwa od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia br. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

 

 

Kto może wnioskować o pomoc?
 1. Rolnik
 2. Spółdzielnia energetyczna lub jej członek
 3. Powstająca spółdzielnia energetyczna
Formy pomocy w programie „Energia dla wsi”:
 • pożyczka,
 • dotacja.

W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika dofinansowanie można uzyskać:

 • pożyczkę do 100 % kosztów kwalifikowanych na instalację fotowoltaiczną lub turbinę wiatrową powyżej 50 kW do 1 NW,
 • dotację do 45 % kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę do 100 % kosztów kwalifikowanych można uzyskać na biogazownie i elektrownie wodne powyżej 10 kW do 1 MW.

Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

 

Energia dla wsi – warunki dofinansowanie

Pożyczka:

 • Do 25 000 000 zł;
 • 100% kosztów kwalifikowanych;
 • Oprocentowanie na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 p.b., nie mniej niż 1,5% w skali roku;
 • Okres finansowania – 15 lat;
 • Okres karencji – 12 miesięcy
 • Project finance tzn. nowe spółki – 15 % udział własny.

Dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych.

Instalacje PV oraz instalacje wiatrowe objęte są wyłącznie pożyczką!

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

 

Energia dla wsi – Biogazownie i elektrownie wodne

Realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrowni wodnych (o mocy powyżej 10 kW do 10 MW), a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór w niej potrwa do 15 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

 

Koszty kwalifikowane:
 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
 • Koszt kwalifikowany towarzyszącego magazynu energii nie może wynosić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych źródła wytwarzania energii.
 • Koszty podatku od towarów i usług (VAT), w momencie gdy jest on faktycznie ponoszony przez beneficjenta i nie może go sobie odliczyć w inny sposób.

Ważne! Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. To oznacza, że zanim złożysz wniosek nie możesz rozpocząć żadnych robót budowlanych, ani zamówić urządzeń/podpisać umowy – słowem – wykonać kroków, które sprawią, że nie możesz wycofać się z realizacji inwestycji.

Wnioski zostaną ocenione według kryteriów dostępu, jakościowych i horyzontalnych. To znaczy, że by otrzymać dotację, inwestycja powinna spełniać wszelkie wymagania formalne, środowiskowe, techniczne i finansowe.

Podejmij współpracę: ENERNGIA DLA WSI

Napisz projekty@dotacje-prow.pl

lub zadzwoń 571-501-208