Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki FENG – dotacje dla innowacyjnych firm

Ścieżka Smart to kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, internacjonalizacji produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.

Termin naboru:

I nabór

Rozpoczęcie – 21 lutego 2023 r.
Zakończenie – 9 maja 2023 r.

II nabór

Rozpoczęcie – 10 maja 2023 r.
Zakończenie – 30 czerwca 2023 r.

Oferujemy firmom kompleksowe doradztwo w Programie FENG – Ścieżka Smart ogranizowanego przez PARP.

Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:

 • 30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych MŚP
 • 10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów MŚP
 • 6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

 • do 80% kosztów badań przemysłowych
 • do 60% kosztów prac rozwojowych
 • do 70% kosztów nabycia/leasingu środków trwałych (w tym nieruchomości), materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • do 50% kosztów zakupu usług doradczych
 • do 50% kosztów zakupu usług wspierających innowacyjność
 • do 100% kosztów ustanowienia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie
 • do 80% kosztów inwestycji i usług związane z ochroną środowiska
 • do 70% kosztów szkoleń
 • do 50% kosztów udziału w imprezach targowych oraz misjach gospodarczych
 • do 50% kosztów ochrony/obrony praw własności przemysłowej

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

4 450 000 000 zł

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.
Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: projekty@dotacje-prow.pl