Dotacja ZUS na BHP 2023

 

 

 

nawet do 300.000 zł dotacji do bezpiecznej pracy

 

? termin:: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://dotacje-prow.pl/dotacja-zus-juz-rusza-26-lutego-2024-r/

Uzyskanie dofinansowania z ZUS wymaga od firmy w pierwszej kolejności przeanalizowania własnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Dofinansowane zostaną jedynie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań. Planowany termin realizacji Projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

? Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 80% dofinansowania na zakup środków trwałych, takich jak np:

?Oświetlenie / doświetlenie stanowisk pracy – do 60 000 PLN

?Wentylacja ogólna i miejscowa – do 200 000 PLN

?Wygradzania stref niebezpiecznych przez zakup barier, balustrad, pachołków – do 25 000 PLN

?Zakup urządzeń o udźwigu do 450 kg (wózki platformowe, dwunożycowe, schodołazy, wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, chwytaki i manipulatory, wozidła samojezdne, windy dekarskie) – do 40 000 PLN

?Zakup wózków paletowych podnośnikowych – do 40 000 PLN

?Zakup stołów spawalniczych – do 40 000 PLN

?Zakup szalunków do obudowy wykopów – do 60 000 PLN

?Zakup środków ochrony indywidualnej (kaski, maski, okulary, szelki, uprzęże, urządzeni samohamowne) do 40 000 PLN

?zakup szalunków typu box lub słupowych,Zakup bezpiecznych szaf do przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych (np. paliwa) do 80 000 PLN

?Zakup rusztowań ruchomych – przejezdnych oraz drabin rozstawnych z podestem roboczym – do 40 000 PLN

Pełną listę kosztów kwalifikowanych w dotacji ZUS znajdziesz tutaj:  Zał. nr 4 Katalog działań inwestycyjnych i doradczych

Dofinansowanie na poprawę BHP można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata, minimalna kwota pomocy to 10 000 zł, natomiast maksymalna 300 000 zł – niezależnie od wielkości firmy.

Jest to dofinansowanie 80% od kwoty brutto inwestycji, czyli tak naprawdę prawie 100 % jeśli firma jest „vatowcem”

B

Rodzaje inwestycji z dotacji ZUS

Jakie maszyny można kupić z dotacji ZUS

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w ramach procedury konkursowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Aby przystąpić do konkursu Wnioskodawca nie może:

 

  • być samozatrudnionym na tzw”niskim ZUSie”, ponieważ aby skorzystać z dotacji musi opłacać składki społeczne
  • zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
  • zalegać z opłacaniem podatków;
  • znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wniosek, złożony przez Wnioskodawcę, który nie spełnia powyższych kryteriów , nie podlega rozpatrzeniu.

Więcej informacji pod linkiem: https://dotacje-prow.pl/dotacja-zus-juz-rusza-26-lutego-2024-r/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: projekty@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207