Dotacja ZUS na BHP 2023

 

 

 

nawet do 300.000 zł dotacji do bezpiecznej pracy

 

📆 termin: 17.04.2023 – 18.05.2023

Uzyskanie dofinansowania z ZUS wymaga od firmy w pierwszej kolejności przeanalizowania własnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Dofinansowane zostaną jedynie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań. Planowany termin realizacji Projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

🥇 Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 80% dofinansowania na zakup środków trwałych, takich jak np:

📌Oświetlenie / doświetlenie stanowisk pracy – do 60 000 PLN

📌Wentylacja ogólna i miejscowa – do 200 000 PLN

📌Wygradzania stref niebezpiecznych przez zakup barier, balustrad, pachołków – do 25 000 PLN

📌Zakup urządzeń o udźwigu do 450 kg (wózki platformowe, dwunożycowe, schodołazy, wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, chwytaki i manipulatory, wozidła samojezdne, windy dekarskie) – do 40 000 PLN

📌Zakup wózków paletowych podnośnikowych – do 40 000 PLN

📌Zakup stołów spawalniczych – do 40 000 PLN

📌Zakup szalunków do obudowy wykopów – do 60 000 PLN

📌Zakup środków ochrony indywidualnej (kaski, maski, okulary, szelki, uprzęże, urządzeni samohamowne) do 40 000 PLN

📌zakup szalunków typu box lub słupowych,Zakup bezpiecznych szaf do przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych (np. paliwa) do 80 000 PLN

📌Zakup rusztowań ruchomych – przejezdnych oraz drabin rozstawnych z podestem roboczym – do 40 000 PLN

Pełną listę kosztów kwalifikowanych w dotacji ZUS znajdziesz tutaj:  Zał. nr 4 Katalog działań inwestycyjnych i doradczych

Dofinansowanie na poprawę BHP można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata, minimalna kwota pomocy to 10 000 zł, natomiast maksymalna 300 000 zł – niezależnie od wielkości firmy.

Jest to dofinansowanie 80% od kwoty brutto inwestycji, czyli tak naprawdę prawie 100 % jeśli firma jest „vatowcem”

B

Rodzaje inwestycji z dotacji ZUS

Jakie maszyny można kupić z dotacji ZUS

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w ramach procedury konkursowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Aby przystąpić do konkursu Wnioskodawca nie może:

 

  • być samozatrudnionym na tzw”niskim ZUSie”, ponieważ aby skorzystać z dotacji musi opłacać składki społeczne
  • zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
  • zalegać z opłacaniem podatków;
  • znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Wniosek, złożony przez Wnioskodawcę, który nie spełnia powyższych kryteriów , nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: projekty@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207