Działanie 10.3 Mikroinwestycje w MŚP oferuje bezzwrotne dotacje dla firm  Śląska. Projekt ma na celu zwiększyć potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Inwestycje w MŚP mają się przyczynić do transformacji województwa śląskiego poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcji np. automatyzację produkcji.

 

Termin naboru:
5 września – 29 września 2023

 

Dla kogo jest przeznaczona pomoc?

Pomoc jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, prowadzące swoją działalność na terenie województwa Śląskiego (z wyłączeniem podregionu częstochowskiego).

Jaka jest kwota dofinansowania?

Wsparcie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji w ramach pomocy de minimis.

Minimalna wartość dotacji, o którą mogą się ubiegać Wnioskodawcy to 500 tys. zł.

Maksymalna wartość ogółu projektu 2 mln zł. 

Wartość dofinansowania wynosi odpowiednio 50% dla średnich przedsiębiorstw i 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Jakie są najważniejsze wymagania?

Położenie na terenie województwa Śląskiego z wyłączeniem podregionu częstochowskiego.

Dostępny limit de minimis.

Realizacja projektu w maksymalnie 2 lata od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

Jakie są koszty kwalifikowane projektu?

Inwestycje mają się przyczynić do zmiany profilu działalności lub/i wprowadzenia nowej oferty lub procesu, stworzenia nowych miejsc pracy, wdrożenia technologii przyjaznych środowisku i ograniczających zużycie energii.

Wsparcie można wydatkować na środki trwałe – maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne – oprogramowania.

Co ma na celu program?

  • utworzenie miejsc pracy
  • wdrożenie technologii przyjaznych środowisku (np. minimalizacja odpadów, ponowne wykorzystanie odpadów)
  • zakup OZE (np. instalacja fotowoltaiczna)
  • zasadnicza zmiana procesu produkcji i/lub wprowadzenie nowej oferty produktowej/usługowej
  • przebranżowienie działalności (w przypadku prowadzenia działalności w branży okołogórniczej
  • realizacja projektu na terenach poprzemysłowych

 

Zapraszamy do współpracy z nasza kancelarią doradczą BM & Partners; tel 571-501-208 / 207 ; projekty@dotacje-prow.pl