Kredyt ekologiczny dla MŚP

Kredyt ekologiczny FENG to kontynuacja programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstworaz dużych przedsiębiorstw (powyżej 2500 pracowników). Celem Programu jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Terminy naborów:
6 czerwca – 17 sierpnia 2023
22 sierpnia – 21 listopada 2023

Jako kancelaria oferujemy kompleksowe doradztwo w jednym z najbardziej popularnych instrumentów wsparcia dla rozwoju ekologicznego firm w Polsce.

Beneficjenci:

Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać MŚP oraz duże firmy prowadzące działalność na terenie RP i posiadające zdolność kredytową.

Koszty kwalifikowane:

Inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.
W ramach projektu można dokonać:
1. Modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków).
2. Zakupu instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE.
Rezultatem inwestycji ma być wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię ekologiczną– dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Wysokość dotacji – do 70% kosztów kwalifikowanych, wkład własny min 30%  (zależna jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027): https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Koszty kwalifikowane:
– zakup lub wytworzenie środków trwałych,
– zakup robót i materiałów budowlanych (w celu modernizacji, adaptacji budynków, poprawy ich efektywności energetycznej),
– zakup specjalistycznego oprogramowania,
– zakup oraz instalacja OZE,
– koszty specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji.
Finansowanie inwestycji w 100% z kredytu jest dopuszczalne.
Procedura wnioskowania o środki jest następująca:
1. Złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej.
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej (dotacji).
3. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym.
4. Podpisanie umowy dofinansowania projektu.
5. Wypłata premii ekologicznej przez BGK.

Banki kredytujące

Poniżej znajdziesz listę banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu technologicznego FENG:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 4. Bank Millennium S.A.
 5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 6. Bank Pekao S.A.
 7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 8. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 9. ING Bank Śląski S.A.
 10. mBank S.A.
 11. PKO Bank Polski S.A.
 12. Santander Bank Polska S.A.
 13. SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 14. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Polecamy również zapoznać się z artykułem na naszym blogu: https://dotacje-prow.pl/kredyt-ekologiczny/

Zapraszamy do współpracy z nasza kancelarią doradczą BM & Partners; tel 571-501-208 / 207 ; projekty@dotacje-prow.pl