Wnioski od 22 maja 2023 r.

Minimum 5 mln zł z funduszy unijnych dla małej lub średniej firmy z województwa śląskiego!

Makroinwestycje w MŚP

Makroinwestycje w śląsiem – czyli wsparcie na duże projekty inwestycyjne, to instrument finansowy wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który oferuje bezzwrotne dofinansowanie 50 % lub 60% na inwestycje o minimalnej wartości 9-10 mln PLN netto w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Projekt musi przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez:

  • dywersyfikację oferty przedsiębiorstwa,
  • zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnych,
  • utworzenie nowego zakładu pracy.

Jeżeli Twoja firma specjalizuje się w produkcji, ale zastanawiasz się nad poszerzeniem działalności o nowe produkty lub usługi dotychczas nieoferowane to jest to doskonała okazja do tego.

W ramach działania wspierane będą inwestycje produkcyjne oraz logistyczne związane ze zmianą profilu działalności czy też wprowadzenia nowych lub ulepszonych usług, procesów mających co najmniej neutralny wpływ na środowisko. O dofinansowanie można również ubiegać się w przypadku projektów dotyczących utworzenia lub utrzymania już istniejących miejsc pracy, a także mających na celu ekspansję na nowe rynki. Szanse na dotacje mają też inwestycje proekologiczne.

Kto może ubiegać się o wsparcie ? 

Dotacja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych z województwa śląskiego. A dokładniej z 7 podregionów: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego; sosnowieckiego. Co ważne, ze wsparcia wykluczony został podregion częstochowski (m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

 

Na co można przeznaczyć pomoc ?

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru wniosków zaliczać się będą m.in..:

1. środki trwałe:
– maszyny i urządzenia,
– sprzęt komputerowy,
– roboty i materiały budowlane,
2. wartości niematerialne i prawne, w tym zakup licencji na oprogramowanie oraz systemów informatycznych.

Jeżeli Twoja firma chce zakupić nowe maszyny celem wprowadzenia nowych produktów to jest to atrakcyjna możliwośc sfinansowania takich zakupów.

Pomoc będzie skierowana przede wszystkim na realizację projektów dotyczących modernizacji posiadanego zaplecza technologicznego, automatyzacji produkcji czy poprawy efektywności energetycznej.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa.
Mikro i małe firmy mogą otrzymać refundację do 60% kosztów kwalifikowalnych.Refundacja w przypadku średnich przedsiębiorstw wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.Minimalna wartość pomocy dla naboru na Makroinwestycje wynosi 5 mln PLN netto.

Jakie są kluczowe kryteria?

Wsparcie przeznaczone jest dla projektów realizowanych na obszarach górniczych objętych planem transformacji, co w praktyce oznacza wspomnianą możliwość dofinansowania na terenie całego województwa z wyjątkiem podregionu częstochowskiego.

Do najważniejszych kryteriów zwiększających szansę na pozyskanie dofinansowania zaliczamy:
– utworzenie trzech lub większej liczby miejsc pracy,
– wdrożenie GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) w projekcie m.in. poprzez projektowanie zrównoważonych produktów, zapobieganie powstawaniu odpadów i stosowanie obiegu zamkniętego w procesach produkcyjnych,
– zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
– innowacyjność produktową lub procesową,
– realizację inwestycji w gminach wchodzących w skład OSI – gminy w transformacji górniczej

https://funduszeue.slaskie.pl/

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z nami: projekty@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207: https://dotacje-prow.pl/kontakt/