10.3 Mikroinwetycje w MŚP na Śląsku

Działanie 10.3 Mikroinwestycje w MŚP oferuje bezzwrotne dotacje dla firm  Śląska. Projekt ma na celu zwiększyć potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Inwestycje w MŚP mają się […]

Czytaj dalej

Rolniku! Sprawdź, czy otrzymasz dotację na rozwój gospodarstwa

W ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) Unii Europejskie, rozwój małych gospodarstw rolnych nabiera szczególnego znaczenia. Dążenie do zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa wiąże […]

Czytaj dalej

Makroinwestycje w MŚP w śląskim

Wnioski od 22 maja 2023 r. Minimum 5 mln zł z funduszy unijnych dla małej lub średniej firmy z województwa śląskiego! Makroinwestycje w MŚP Makroinwestycje w […]

Czytaj dalej