Ruszają dwa nabory na podjęcie działalności gospodarczej w LGD Ziemia Bielska!LGD Ziemia Bielska

Mieszkasz na terenie gmin:
 • Bestwina
 • Buczkowice
 • Czechowice-Dziedzice
 • Jasienica
 • Jaworze
 • Kozy
 • Porąbka
 • Wilamowice
 • Wilkowice
Termin składania wniosków:
9-22 grudnia 2021 r.
Zakres:
 • usługi turystyczne oraz usługi czasu wolnego – limit środków dostępnych w tym naborze: 131 250,00 euro, tj. 525 000,00 zł (przeliczone po kursie 4 zł/euro)
 • usługi dla społeczności – limit środków dostępnych w tym naborze: 225 000,00 euro, tj. 900 000,00 zł (przeliczone po kursie 4 zł/euro)
Wnioski wraz z załącznikami należy składać
 • bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika)
 • w siedzibie Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska w Bielsku-Białej, przy ul. Tadeusza Regera 81, parter, pokój 4
 • w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina
wpływu do biura Stowarzyszenia.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Forma wsparcia i wysokość kwoty pomocy:
 1. Wysokość wsparcia wynosi: 75 tys. zł
 2. Pomoc wypłacana w II transzach,
  • pierwsza transza – 80% premii (zaliczka)
  • druga transza – 20% (refundacja poniesionych kosztów)
Kryteria wyboru LGD Ziemia Bielska

Operacja musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów w ocenie wg kryteriów wyboru tj. 13,6 pkt z 34 możliwych do uzyskania.

 

Zdecyduj się już dziś!

napisz biuro@dotacje-prow.pl
lub zadzwoń 571-501-208