Warunki:

 • jesteś przedsiębiorcą?
 • masz siedzibę w województwie dolnośląskim lub opolskim?
 • doświadczyłeś problemów z płynnością finansową w związku z pandemią koronawirusa?
Jeśli twoje odpowiedzi brzmiały TAK – możesz skorzystać z pożyczki!
Terminy:

Nabór spodziewany w pierwszej połowie grudnia 2021r.,
a pożyczki będą wypłacane w pierwszym kwartale 2022 r.

Kwota pożyczki:

Maksymalna kwota pożyczki płynnościowej wynosi 2.000.000,00 zł, nie większa jednak niż:

 • 25% wartości przychodów ze sprzedaży w 2019r. albo
 • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń w 2019 roku (w tym podwykonawców).
Okres spłaty:
 • maksymalny okres spłaty nie może być dłuższy niż 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki.
 • możliwość 6-cio miesięcznej karencji od dnia jej uruchomienia
 • możliwość tzw. „wakacji kredytowych” (4 miesiące)

Koszty pożyczki:

 • oprocentowanie: 0%
 • prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę
Zabezpieczenia:
 • do 100.000,00 zł najczęstszym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco (poręczony przez współmałżonka – jeśli dotyczy).
 • powyżej 100.000,00 zł zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco oraz dodatkowe prawnie dopuszczalne zabezpieczenia, w postaci hipoteki na nieruchomości własnej bądź użyczonej, nie mniej niż 150% wartości finansowania

W przypadku kolejnej pożyczki do 100.000,00 zł dla tego samego przedsiębiorcy, przyjmowane jest dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z zapisami powyżej.

Przeznaczenie pożyczki:

Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, np. na:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także nieprzeterminowane płatności ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców
 • nieprzeterminowane zobowiązania publiczno-prawne pożyczkobiorcy
 • spłatę nieprzeterminowanych zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • bieżące raty kredytów, pożyczek, leasingu
 • płatności mediów, dzierżawy, najmu, koszty użytkowania infrastruktury, raty leasingowe, kredytowe
 • zakup maszyn i urządzeń, ruchomych środków trwałych, niematerialnych oraz prawnych
 • zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy.
Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto pożyczkobiorcy.
Jesteś zainteresowany?

napisz biuro@dotacje-prow.pl
lub zadzwoń 571-501-208