Dotacje z KPO na centra przechowalnicze do 15 mln zł

Więcej

Rozwój Małych Gospodarstw do 120 tys. zł dotacji

Więcej

Młody rolnik 200 tys. zł premii

Więcej

FENG, Ścieżka SMART na innowacje

Więcej

Pomagamy w dotacjach od A do Z

Kompleksowe przygotowanie: biznes planu, wniosku o dotację, załączników, wniosku o płatność, doradztwo podatkowe VAT PIT

Jakie dotacje dla rolników w 2023 roku ?


Premie dla młodych rolników

200 000 złotych bezzwrotnej premii na rozpoczęcie działalności rolniczej dla osób w wieku do 41 lat.

Nabór wniosków: II kwartał 2023

Więcej


Rozwój małych gospodarstw

Kontynuacja programu Restrukturyzacja małych gospodarstw.
100 000 zł lub 120 000 zł dotacji dla małych gospodarstw ( do 25 000 EUR SO)

Nabór wniosków: III kwartał 2023

Więcej

 


Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

Inwestycje dotyczące bioasekuracji, w tym wykonanie ogrodzenia chlewni i zakup urządzeń służących bioasekuracji.

Do 100 000 zł dotacji dla hodowców świń

Nabór wniosków: III kwartał 2023

Więcej


Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy
efektywności energetycznej

Celem interwencji jest zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko

do 1 500 000 zł dotacji dla rolników

Nabór wniosków: IV kwartał 2023

 

Więcej

 

 


Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja)

Na wzór znanej rolnikom z PROWu „Modernizacji Gospodarstw” powstał program ukierunkowany na zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw ( powyżej 25 000 EUR SO)

Nabór wniosków: IV kwartał 2023

Więcej

 

 

 

 

 

Źródło informacji: ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Jakie dotacje dla firm w 2023 roku ?


Ścieżka Smart – dotacje z PARPu

Ścieżka Smart to kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R.

Rozpoczęcie – 21 lutego 2023 r.
Zakończenie – 12 kwietnia 2023 r.

Więcej

 


Kredyt technologiczny BGK – dotacja do 70%

Kredyt technologiczny FENG to kontynuacja programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozpoczęcie – 23 marca 2023 r.
Zakończenie – 31 maja 2023 r.

Więcej

 


KPO: Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych

Podmioty gospodarcze (MŚP oraz Duże) będą mogły wnioskować o dotację na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, budowę, przebudowę  lub remont pomieszczeń, czy też zakup nowych środków transportu.

Do 15 mln zł dofinansowania

Nabór wniosków: II kwartał 2023

Więcej

 

 

 


Dotacja z ZUS na BHP

Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 80% dofinansowania na zakup środków trwałych poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy

Do 300 000 zł dofinansowania

Nabór wniosków: od 17 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

Więcej

 

 

 

Źródło informacji: PARP, BGK, ARiMR, ZUS

 

Masz wątpliwości jakie rozwiązanie podatkowo-księgowe będzie najkorzystniejsze ?


Podchodzimy indywidualnie do każdego przypadku, żeby nasz klient zapłacił jak najniższy podatek VAT i PIT podczas prowadzenie działalności rolniczej lub gospodarczej. Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z różnych dotacji, i to oczywiście robią. Podatkowe rozliczenie dotacji może być jednak trudne – powoduje ona bowiem różne sytuacje zarówno w zakresie VAT, jak i PIT. Tym samym, dotacja może być różnie ujmowana w księgach, ale z naszą pomocą dasz radę.

Dotacja – jakie korzyści?


Firmy i osoby fizyczne, które zamierzają otworzyć lub rozwijać własny biznes, nie muszą liczyć tylko na własne środki lub ubiegać się o drogi  kredyt bankowy. W sytuacji gdy pomysł na biznes zostanie dobrze zaprojektowany oraz zrealizowany, wzrastają szanse na otrzymanie wsparcia – dotacji – ze środków europejskich lub innych funduszy krajowych (pomoc publiczna). Dzięki temu przyszły przedsiębiorca lub rolnik ma szansę na uzyskanie istotnych środków finansowych, istny zastrzyk gotówki na otwarcie firmy, bez konieczności ich późniejszego zwrotu. Czy może być jeszcze piękniej ?

Zapraszamy do kontaktu,

 

Kancelaria doradcza BM & Partners

|Doradztwo unijne, projekty, wniosek, biznesplan|

Kompleksowa Obsługa Funduszy Europejskich

tel. 571-501-208,

571-501-207

email: projekty@dotacje-prow.pl