Lista dotacji na 2021 rok

Dla osób na ZUS-ie:

MODERNIZACJA GOSPODARSTW  – do 500 tys. zł, nabór do 19 sierpnia

https://dotacje-prow.pl/modernizacja-gospodarstw/

DOTACJA NA START FIRMY – do 100 tys. zł, nabór cykliczny

https://dotacje-prow.pl/dotacje-lgd-lokalne-grupy-dzialania/

Dla osób na KRUS-ie

POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 150 tys. zł, nabór październik 2021

https://dotacje-prow.pl/pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf/

DOTACJA NA PRZETWÓRSTWO – do 500 tys. zł,  nabór – październik 2021 r

https://dotacje-prow.pl/wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj/

Dotacja dla firm MŚP:

BON NA CYFRYZACJĘ – 300 tys. zł, nabór – wrzesień 2021 r

https://dotacje-prow.pl/dotacja-6-2-wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bon-na-cyfryzacje/

DUŻE PRZETWÓRSTWO – do 10 mln zł, nabór – wrzesień/październik 2021 r

Poddziałanie PROW 4.2 „Duże przetwórstwo” do 10 mln zł dotacji

Pożyczka na gospodarstwo na zakup ziemi, maszyn lub budynków:

Pożyczka z KOWR do 500 tys. zł, nabór ciągły

https://www.kowr.gov.pl/pozyczki