modernizacja-gospodarstw

Modernizacja Gospodarstw

Dla średnich i dużych gospodarstw rolnych pow. 13 tys. EUR

Agencja planuje nabór środków w ramach Poddziałania  4.1.3 o nazwie  Modernizacja gospodarstw rolnych:

 • obszar A – marzec 2022 r.
 • obszar E – marzec, wrzesień 2022 r.

Przeznaczenie dotacji:

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt (obszar A) – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 – 2020 wynosi 900 tys. zł;
 • nawadnianiem w gospodarstwie (obszar E)

UWAGA: operacja może obejmować wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; np. ślimaki się do nich nie zaliczają !

W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł w całym PROW 2014 – 2020

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Broszury informacyjne

Zachęcamy do lektury broszur informacyjnych:

Broszura_Modernizacja_A-D_06.2021r.
Broszura_nawodnienia_06.2021_r.

Krok 1.
dotacje-prow

modernizacja gospodarstw dotacja prow

Osoby zainteresowane prosimy w pierwszej kolejności o zweryfikowanie czy:
 • posiadają lub dzierżawią ( krótko i długoterminowo) minimum 1 ha użytków rolnych i wnioskują na nie o dopłaty bezpośrednie do ARIMR (trzeba posiadać numer producenta i złożyć wniosek o dopłatę obszarową- można to zrobić wszystko w obecnym roku, wzór umowy dzierżawy jest do pobrania tutaj
 • posiadają przychód z rolnictwa w wysokości minimum 5000 zł z ostatnich 12 miesięcy udokumentowany  fakturami/rachunkami
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 13 tyś EUR ( można to wyliczyć w Kalkulatorze wielkości ekonomicznej ~ Kalkulator Standardowej Produkcji https://kalkulator-so.pl/ ) | Nie jesteś pewien ? zadzwoń – przeliczymy

Jeżeli wiesz, że spełniasz te warunki lub po konsultacji z nami dostałeś zielone światło to możesz przejść do kroku 2.

Krok 2.
W drugiej kolejności prosimy przesłać do nas dane wnioskodawcy w celu podpisania umowy  o sporządzenie wniosku o dotację oraz wpłatę środków:
 • Bank: ING Bank Śląski
 • Numer konta: 56 1050 1504 1000 0092 6136 5259
 • Kwota 5% wartości pomocy netto PLN +23%VAT
 • Dane odbiorcy: ASPERSA FUN Bartłomiej Mielnik, ul. Częstochowska 66, Grodziec 46-040
 • Tytuł wpłaty: doradztwo dotacje
Krok 3.
W trzeciej kolejności prosimy przesłać poniższe informacje:
 • Dane wnioskodawcy i numer producenta

  Modernizacja Gospodarstw Rolnych

 • Dane na temat działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego tj. położenie działki ewidencyjnej (woj, powiat, gmina) i dane wg ewidencji gruntów i budynków (TERC, numer obrębu, numer arkusza mapy, numer działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytków rolnych, powierzchnia pozostała) oraz Tytuł prawny i numer Aktu/KW/umowy.
 • Rodzaje upraw na powyższych działkach i plonów rocznych z tych działek
 • UWAGA: Na powyższe działki musi być złożony wniosek o dopłaty bezpośrednie – najlepiej wyeksportować plik CSV z systemu eWniosek Plus i nam go przesłać
 • Docelowej i aktualnej (jeśli dotyczy) wielkości hodowli/upraw w arach, ilości zwierząt jeśli dotyczy
 • Ilości stosowanych nawozów
 • Na co chce się przeznaczyć środki z dotacji – instalacje nawadniające, wyposażenie, budynek, maszyny, ciągnik (proszę podesłać ofertę modelu/specyfikację)
 • Posiadane środki transportowe, budynki i budowle, maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym – model/rok budowy/rok produkcji/cechy charakterystyczne tj. moc, szerokość robocza

Pragniemy poinformować, że szansę na otrzymanie dotacji są duże, jeśli prawidłowo sporządzi się wniosek i biznesplan. Jednocześnie w przypadku nie otrzymania dotacji – wniosek i biznesplan staje się własnością wnioskodawcy i może go wykorzystać w następnych naborach PROW organizowanych przez ARIMR.

W roku 2020 mieliśmy 100% skuteczność w pozyskaniu dotacji z MG – Modernizacja Gospodarstw.