Rolnicy mają więcej czasu  na złożenie wniosków o przyznanie pomocy na zakup ciągników, maszyn rolniczych, remont lub budowę budynków inwentarskich. Wydłużono termin do 19 lipca, a nasi doradcy z BM & Partners są wciąż gotowi przyjąć nowe wnioski do obsługi.

W ramach obszaru D „Modernizacji gospodarstw rolnych” można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych – pługi, brony talerzowe, agregaty uprawowo-siewne, przyczepy rolnicze. Również są finansowane wyposażenia do produkcji rolnej, wraz z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Sfinansować można również suszarnię zboża, rozrzutnik obornika, wóz paszowy, dojarnię, i wiele innych rzeczy niezbędnych do produkcji rolnej w gospodarstwie. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Istotne jest, że inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że będzie ona wykorzystywana na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

Młodzi rolnicy mogą liczyć na 60% dofinansowania, pozostali rolnicy 50%.

Zapraszamy do kontaktu pod tel. 571-501-208 i projekty@dotacje-prow.pl

Po więcj informacji zapraszamy do czytania naszych poprzednich artykułów:

Modernizacja Gospodarstw obszar D

 

Zródło: https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-d–nabor-wydluzony-do-19-lipca