Wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotami

Od 3 marca rusza nabór na wsparcie inwestycji chroniącej wody przed zanieczyszczeniem azotami położenia rolniczego.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Rolnicy, którzy posiadają fermy drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, nie podlegają warunkom pomocy.
W nadchodzącym naborze wprowadzono zmiany limitów. Limit pomocy wzrósł ze 100 000 zł do 150 000 zł na beneficjenta.

 

Nabór potrwa miesiąc od 3 marca do 3 kwietnia 2023r.

 

Kto może skorzystać ze zwiększonego limitu?

Ze zwiększonego limitu mogą skorzystać rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym na przełomie 2021 i 2022 i nie zostały one rozpatrzone, tzn. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. W tej grupie znajdują się również beneficjenci, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy.

 

Jakie koszty będą zrefundowane?

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

  • budowa lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych;
  • budowa płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych;
  • rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z tej rozbiórki, pod warunkiem że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji;
  • zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w płynnej postaci tj. doglebowe redlicowe o zębach sztywnych, doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe, węże wleczone, wleczone płozowe, szczelinowe tarczowe;
  • budowa, przebudowa lub zakup płyt do przechowywania kiszonek wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia – dotyczy tylko młodych rolników

W jakiej formie?

Wnioskodawcy otrzymają wsparcie w formie refundacji poniesionych kosztów. Standardowo wnioskodawcy otrzymają zwrot w wysokości 50%, a w przypadku młodego rolnika 60% kosztów kwalifikowanych.

 

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR osobiści lub przez osobę upoważnioną. Można będzie również wysłać przysyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

 

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z nami: biuro@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207