Podwyższone limity pomocy w nowej perspektywie PROW

Na mocy rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z grudnia 2022 roku podniesione  limity pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz modernizację gospodarstw rolnych.

 

 

Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Limit na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych wzrósł ze 100 000 zł do 150 000 zł.

O wyższy limit wsparcia mogą w tym przypadku się ubiegać:

  • rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonych na przełomie 2021 i 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (czyli nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy;
  • beneficjenci, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy, ale nie otrzymali płatności końcowej.

 

Modernizacja gospodarstw rolnych

Zostały zmienione przepisy przez MRiRW dotyczące modernizacji gospodarstw rolnych w ramach obszarów: A – rozwój produkcji prosiąt; B – produkcji mleka krowiego; C – produkcji bydła mięsnego; D – racjonalizacji technologii produkcji. Po wprowadzonych zmianach kwoty limitów kształtują następująco:

  • 1 000 000 zł (wcześniej wynosiło ono 900 000 zł) w ramach obszaru A;
  • 600 000  zł (wcześniej wynosiło ono 500 000 zł) w ramach pozostałych obszarów: B, C oraz D.

Ze zwiększonego limitu mogą skorzystać:

  • rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonych w 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (czyli nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy;
  • beneficjenci, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy, ale nie otrzymali płatności końcowej.

 

Chęć skorzystania z wyższego limitu wiąże się ze zmianą umowy o przyznaniu wsparcia

Jeśli chcesz skorzystać ze zwiększonej kwoty pomocy to jak najszybciej musisz poinformować o tym ARiMR. Zmiana przepisów nie spowodowała wstrzymania postępowań w przypadku już złożonych wniosków o płatność. By móc skorzystać z wyższego limitu pomocy, należy złożyć wniosek o zmianę umowy.

 

 

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z nami: biuro@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207