KPO: centra przechowalniczo-dystrybucyjne artykułów rolno-spożywczych i rybołówstwa – wnioski od 1 do 30 czerwca

Od 1 do 30 czerwca 2023 r. ARIMR będzie przyjmować wnioski o wsparcie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych.

Otrzymaną pomoc do 15 mln złotych (50% zwrotu kosztów inwestycji ) będzie można przeznaczyć m.in. na:

-budowę lub remont budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

-Środki będzie można przeznaczyć również na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń czy zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej (niskoemisyjne)

Uwaga! pomoc mogą otrzymać również Duże firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Wsparcie finansowane jest z budżetu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTE WSPARCIEM (Uwaga – kod PKD nie musi być głównym kodem PKD przedsiębiorstwa)

Lp. Kod działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności

(PKD)

1. 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu
2. 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
3. 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
4. 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
5. 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
6. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj olejów i tłuszczów jadalnych
7. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych
8. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru
9. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw
10. 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
11. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
12. 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C Przeładunek towarów – dotyczy wyłącznie załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
13. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe
14. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

Uwaga ! Zwiększysz sobie szanse na uzyskanie dotacji jeśli prowadzisz  wynajem budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

Maksymalny poziom wsparcia na realizację przedsięwzięcia dotyczącego przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury dla podmiotów posiadających
status dużego przedsiębiorcy lub na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi (w tym nierolnymi spożywczymi) przez rolno-spożywcze rynki hurtowe.

UWAGA! Pomoc nie może przekroczyć maksymalnego poziomu wsparcia wynikającego z przepisów
rozporządzenia wdrożeniowego, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

I. W regionie warszawskim stołecznym maksymalny poziom pomocy wynosi:
1) 25% – na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów,
Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
2) 35% – na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy,
Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

II. Na pozostałym obszarze Polski maksymalny poziom pomocy wynosi:
1) 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;
2) 40% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,
małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z
wyjątkiem podregionu siedleckiego;
3) 30% – na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;
4) 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów
wskazanych w pkt 5;
5) na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:
a) 20% – w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
b) 15% – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

III. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się
o 20 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych
obszarów w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

IV. w przypadku średnich przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 10
punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów
w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

V. W celu zachowania przejrzystości stosowania podstaw prawnych do udzielania pomocy publicznej w
przypadku, gdy wnioskodawca zamierza ubiegać się o udzielenie wsparcia:
a) na działalność objętą rozporządzeniem nr 2022/2472 lub rozporządzeniem nr 2022/2473 i
b) na inwestycje objęte rozporządzenie nr 651/2014 w zakresie wynajmu budynków niemieszkalnych na użytek
handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi,
należy złożyć dwa odrębne wnioski o objęcie wsparciem w ramach jednego naboru na zakres wymieniony w
punkcie a i b

Więcej informacji o naborze tutaj.

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z nami: projekty@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207