Wymiana eternitu

W 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje przeprowadzić nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, oferując wsparcie finansowe na wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach używanych do produkcji rolniczej. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko poprawę warunków infrastrukturalnych, ale także eliminację szkodliwych substancji związanych z azbestem.

Nabór wniosków: 15 grudnia 2023 – 12 stycznia 2024

Kto może skorzystać z programu?

Aby zakwalifikować się do programu, wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym planowana jest wymiana dachu. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie ubezpieczenia w Krajowym Rolniczym Ubezpieczeniu Społecznym (KRUS) lub otrzymanie dopłat bezpośrednich w roku 2022.

Należy jednak zauważyć, że wsparcie nie jest udzielane na wymianę dachu budynków mieszkalnych, a jedynie na obiekty służące produkcji rolniczej.

Jakie są warunki programu?

W ramach programu, rolnicy mogą ubiegać się o zaliczkę na inwestycję, która może wynieść maksymalnie 50% całkowitej kwoty wsparcia, a maksymalna kwota zaliczki to 10 000 zł. Nabór wniosków odbędzie się na przełomie roku 2023 i 2024.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na wymianę pokrycia dachu wykonanego z azbestu, zastępując go nowym, wolnym od tej szkodliwej substancji. Maksymalna powierzchnia objęta wsparciem to 500 m2, a stawka pomocy wynosi 40 zł/m2. Całkowita wymiana dachu jest warunkiem otrzymania wsparcia, a maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 zł.

Zasady programu

Jednym z istotnych elementów programu jest brak konieczności przygotowywania kosztorysu inwestorskiego. Rolnicy zobowiązani są jedynie do faktycznej wymiany pokrycia dachowego oraz do utylizacji materiału zawierającego azbest.

Co istotne, Agencja nie wymaga faktur na zakup materiałów, co daje rolnikom swobodę w wyborze dostawców. Termin realizacji inwestycji wynosi rok od jej rozpoczęcia, a ostateczny termin to 31 grudnia 2025 roku.

Program Wymiany Dachów stanowi unikalną szansę dla rolników na poprawę warunków pracy i zwiększenie bezpieczeństwa budynków używanych do produkcji rolnej. Warto śledzić informacje na temat naboru wniosków, aby skorzystać z tej korzystnej inicjatywy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: projekty@dotacje-prow.pl