Finansowanie Zrównoważonej Przyszłości: Kredyt Ekologiczny

W obliczu narastających wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska, coraz większą uwagę przykuwa konieczność działań proekologicznych. Firmy i jednostki, które kierują się zasadami zrównoważonego […]

Czytaj dalej

KPO: Jakie koszty są dozwolne w ramach nowych naborów dla sektora rolno-spożywczego ?

Koszty kwalifikowane to te poniesione od 01.02.2020r. i nie później niż 31.12.2025r. – wyjątkiem są przedsięwzięcia rozpoczęte przed wskazaną datą początkową a nieukończone przed datą składania […]

Czytaj dalej

10.3 Mikroinwetycje w MŚP na Śląsku

Działanie 10.3 Mikroinwestycje w MŚP oferuje bezzwrotne dotacje dla firm  Śląska. Projekt ma na celu zwiększyć potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Inwestycje w MŚP mają się […]

Czytaj dalej