Harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 do końca 2022 r.:
ROZWÓJ GOSPODARSTW
 1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej: 11 marca – 31 grudnia 2021 r. (od 1 stycznia 2022 r. – nabór ciągły)
 2. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej: maj; październik 2022 r.
 3. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów: maj; październik 2022 r.
 4. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: listopad/grudzień 2022 r. – nabór uzależniony od dostępności środków pozostałych po przeprowadzeniu poprzedniego naboru
 5. Premie dla młodych rolników: marzec 2022 r.
 6. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt: marzec 2022 r.
 7. Restrukturyzacja małych gospodarstw: marzec/kwiecień 2022 r.nabór uzależniony od dostępności środków
 8. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie: marzec; wrzesień 2022 r.
 9. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000: listopad 2022 r.
WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 1. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór dla podmiotów rozpoczynających lub rozwijających działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych: 30 listopada – 29 grudnia 2021 r.
 2. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF: grudzień 2021 r./styczeń 2022 r.
 3. Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem**: marzec 2022 r.
ROZWÓJ TERYTORIALNY
 1. Scalanie gruntów – terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory
 2. Gospodarka wodno-ściekowa – terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory
 3. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory
 4. Wsparcie przygotowawcze: grudzień 2021 r./styczeń 2022 r. SW ogłaszają nabór po uzgodnieniu terminu z MRiRW
 5. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory
 6. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – nabór ciągły
  Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2022 r.
  Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy  składa się do 31 grudnia 2022 r.
TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
 1. Współpraca: grudzień 2021 r.nabór na KŁD; kwiecień 2022 r.nabór ogólny bez KŁD
 2. Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności – przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków
 3. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków
 4. Wsparcie korzystania z usług doradczych – przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków
 5. Wsparcie dla szkolenia doradców – przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków
SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
 1. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości: listopad/grudzień 2021 r.
 2. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym: lipiec 2022 r.
OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
 1. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska: 22 listopada – 31 grudnia 2021 r.; maj/czerwiec; październik/listopad 2022 r.
 2. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa: 15 marca – 15 maja 2022 r.
 3. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne: 15 marca – 15 maja 2022 r.
 4. Rolnictwo ekologiczne: 15 marca – 15 maja 2022 r.
 5. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW): 15 marca – 15 maja 2022 r.
 6. Dobrostan zwierząt: 1 czerwca – 31 lipca 2022 r.
 7. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych; wsparcie na zalesienie: 1 czerwca – 31 lipca 2022 r.
 8. Zarządzanie zasobami wodnymi: 1 czerwca – 31 lipca 2022 r.
  Pierwsze nabory mogą zostać ogłoszone w drugim kwartale 2022 r.
  Terminy naboru będą ogłaszane przez samorządy województw – podmioty wdrażające.

 

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Rozszerzenie zakresu wsparcia zgodnie ze zmianą PROW 2014–2020 z rozwoju usług rolniczych na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem.
Zastanów się już dziś, czy i na co potrzebujesz dofinansowanie?

napisz biuro@dotacje-prow.pl
lub zadzwoń 571-501-208