100 tys. zł dotacji

Otwórz własną firmę i zdobądź 100 tys. zł dotacji

Mieszkasz na terenie gminy:
 • Branice
 • Baborów
 • Głogówek
 • Głubczyce
 • Kietrz
 • Lubrza
 • Prudnik

Forma wsparcia i wysokość kwoty pomocy:
 1. Wysokość wsparcia wynosi: 100 tys. zł
 2. Pomoc wypłacana w II transzach,
  • pierwsza transza – 80% premii (zaliczka)
  • druga transza – 20% (refundacja poniesionych kosztów)

 

Operacja musi uzyskać minimum 40 pkt. w wyniku przeprowadzonej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji:

0-4 pkt – operacja na terenie mniejszych miejscowości
0-6 pkt – utworzenie nowych miejsc pracy
0-9 pkt – utworzenie miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej
0-2 pkt – wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny
0-4 pkt – operacja realizowana w obiekcie zabytkowym
0-12 pkt – operacja zakłada wprowadzenie nowego produktu lub nowej usługi związanej z turystyką, rekreacją, odnową biologiczną lub usługami opiekuńczymi
0-4 pkt – operacja zakłada animację środowisk wskazanych jako szczególnie istotne
0-6 pkt – wprowadzenie produktu lub usługi na ponadlokalne rynki zbytu
0-6 pkt – operacja wpływa na ochronę środowiska
0-12 pkt – innowacyjność operacji
0-8 pkt – operacja wpływa na promocję obszaru
0-9 pkt – operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej lub rekreacji obszaru
0-6 pkt – operacja realizowana w partnerstwie
0-6 pkt – operacja zakłada rozwój działalności gospodarczej
0-4 pkt – wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć zbieżnymi z celami operacji
0-2 pkt – wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE

W sumie można zdobyć 100 pkt.

 

Termin naboru przewidziany na I kwartał 2022 r., o szczegółach będziemy informowali w następnych artykułach.

 

Śledź nas i bądź na bieżąco z aktualnymi naborami!

napisz biuro@dotacje-prow.pl
lub zadzwoń 571-501-208.