Porównanie w pigułce - "Integrowana Produkcja" a "Rolnictwo ekolgiczne" w Rozwoju Małych Gospodarstw

Do którego systemu jakości przystąpić ?

Certyfikat „Integrowana Produkcja” czy „Rolnictwo ekolgiczne”?

Korzyści, koszty, procedury

Wielu rolników pyta nas o szczegóły danej certyfikacji, jakie wiążą się z nią konsekwencje,  jaka jest procedura uzyskania, koszty certyfikacji itd.. Dlatego postanowiliśmy zrobić krótkie porównanie tych dwóch systemów jakości. Ceny pozyskane poniżej pochodzą z października 2023 z wybranej jednostki certyfikującej, wybranego doradcy z uprawnieniami, i  danych szkoleniowców. *Ceny mogą się oczywiście różnić pomiędzy różnymi dostawcami. **Koszty poniżej dotyczą gospodarstwa wielkośći 2-5 HA.

Integrowana Produkcja
Rolnictwo Ekologiczne
Koszty na start
Szkolenie ok 600 zł stacjonarne 2-dniowe
Plan ekologiczny 400 zł (wykonany zdalnie)
Koszty certyfikacji rocznej
1250 zł /rok
850 zł/ rok przy czym rolnik uzyskuje zwrot kosztów transakcyjnych praktycznie w całości
Wysokość dopłat
1300 zł/ha dodatkowo
1600 zł/ha dodatkowo
Materiał siewny
kwalifikowany
ekologiczny
Nawożenie
wybrane nawozy
tylko naturalne, lub pochodzeni anaturalnego z wykazu dozwolonych
Środki Ochrony  Roślin (ŚOR)
tylko preparaty zarejstrowane
niechemiczne zabiegi, ŚOR tylko z wykazu IOR
Liczba punktów w Rozwoju Małych Gospodarstw
1 pkt, nie ma minimalnej powierzchni
4 pkt min 50% użytków rolnych w gospodarstwie

Więcej:

https://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja/

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1

Środki Ochrony Roślin do upraw ekologicznych _ Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Wykaz produktów naturalnych

Wykaz_ekologia nawozy

Rozwój Małych Gospodarstw – wymagania

Bez względu na to czy gospodarstwo certyfikowane jest prowadzone w systemie Rolnictwa Ekologicznego czy w Integrowanej Produkcji, musi liczyć się z tym, że jednostki certyfikujące będą sprawdzać przestrzeganie przepisów prawa, w tym czy nie są stosowane ŚOR niedopuszczone dla danego systemu prowadzenia produkcji. Oczywiśccie gospodarstwo ekologiczne ma te wymagania szczególnie wysokie. Wykrycie chemicznych środków ochrony roślin w gospodarstwie ekologicznym grozi utratą certyfikatu, a to wiąze się z problamami w rozliczeniu dotacji na Rozwój Małych Gospodarstw. Jeżeli w gospodarstwie certyfikowanym IP z kolei będą przekroczone poziomy zawartości pozostałości środków ochrony roślin to również będą nałożone tu różne kary, w tym wycofanie rolniak z danej certyfikacji.

tel. 571-501-208571-501-207
Doradztwo: projekty@dotacje-prow.pl