nabór 2022

W nowym roku ruszy nabór na podejmowanie działalności gospodarczej.Logo do pobrania LGD7 Kraina nocy i dni

Nabór obejmuje gminy:
 • Blizanów
 • Ceków-Kolonia
 • Godziesze Wielkie
 • Koźminek
 • Lisków
 • Mycielin
 • Opatówek
 • Stawiszyn
 • Żelazków
Forma wsparcia i wysokość kwoty pomocy:
 1. Wysokość wsparcia wynosi: 100 tys. zł
 2. Pomoc wypłacana w II transzach,
  • pierwsza transza – 80% premii (zaliczka)
  • druga transza – 20% (refundacja poniesionych kosztów)

 

Kryteria wyboru operacji:

5 pkt – innowacyjność projektu
5 pkt – wpływ na środowisko
2 pkt – konsultacja wniosku
5 pkt – wysokość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych (przyznaje się projektom, w których wysokość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych jest równa lub wyższa od kwoty 110 000 zł)
5 pkt – promocja obszaru objętego naborem
3/10 (+1*) pkt – wspieranie osób z grup defaworyzowanych
10/20 pkt – liczba nowo utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu (minimum 2 miejsca pracy)
5 pkt – przetwórstwo produktów rolnych
5 pkt – wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR
3/5 pkt – stopień spójności i adekwatności opisu operacji z zakresem zaplanowanych zadań oraz budżetem

*dodatkowy punkt za operacje polegająca na podjęciu działalności gospodarczej przez kobietę powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci

W sumie można zdobyć 68 pkt.
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 27 punktów podczas oceny według w/w lokalnych kryteriów
wyboru.

 

Termin naboru przewidziany na I kwartał 2022 r., o szczegółach będziemy informowali w następnych artykułach.

 

Śledź nas i bądź na bieżąco z aktualnymi naborami!

napisz biuro@dotacje-prow.pl
lub zadzwoń 571-501-208.