Dzięki programowi rozwoju usług związanych z rolnictwem i leśnictwem można uzyskać do 500 tys. zł refundacji w ramach naboru PROW.

Planowany nabór: czerwiec  2022 r.

Krok 1.
Na początku zweryfikuj, czy ten program jest dla Ciebie.
Kwalifikujesz się do programu, jeśli:
Prowadzisz działalność obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych:
 • Twoje mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych od minimum dwóch lat (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności);
 • masz zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
 • Twoja branża obejmuje usługi leśne i usługi rolnicze sklasyfikowane kodami PKD 01.61, 01.62, 1.63, 02.40;
 • masz nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Firma, którą prowadzisz powinna od 2 lat funkcjonować pod jednym z podanych poniżej kodów PKD:

Podklasa  Nazwa grupowania
01.61.Z  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z  Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.Z  Działalność usługowa następująca po zbiorach

W tej sytuacji możesz ubiegać się o refundację do 50% kosztów kwalifikowanych.

Chcesz wykonywać działalność w nowych branżach, takich jak:
 • usługi rolnicze w zakresie zabezpieczenia/utrzymania urządzeń wodnych (obejmuje w szczególności: koszty zakupu nowych maszyn wielozadaniowych do regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych, maszyn do układania drenażu, maszyn do kopania stawów oraz zbiorników)
 • usługi rolnicze i leśne w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych 
 • usługi rolnicze w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (Rolnictwo 4.0) 

 Mogą to być nowo założone podmioty sklasyfikowane kodami PKD:

Lp. Podklasa Nazwa grupowania Zakres usług
1 42.91.Z Roboty związane z budową
obiektów inżynierii wodnej
Związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub
utrzymania urządzeń wodnych
2 81.2 Sprzątanie obiektów Związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i
dezynfekcji
3 62.01.Z Działalność związana z
oprogramowaniem
Związane z rolnictwem w zakresie wykorzystania
technologii cyfrowych

W tej sytuacji możesz ubiegać się o refundację do 65% kosztów kwalifikowanych.

Kryteria wyboru operacji znajdziesz tutaj 

Jeżeli wiesz, że spełniasz te warunki lub po konsultacji z nami dostałeś zielone światło to możesz przejść do kroku 2.

 

Krok 2.
W drugiej kolejności prosimy przesłać do nas dane wnioskodawcy w celu podpisania umowy  o sporządzenie wniosku o dotację oraz wpłatę środków:
 • Bank: ING Bank Śląski
 • Numer konta: 56 1050 1504 1000 0092 6136 5259
 • Kwota 5% netto od wartości pomocy +23%VAT
 • Dane odbiorcy: ASPERSA FUN Bartłomiej Mielnik, ul. Częstochowska 66, Grodziec 46-040
 • Tytuł wpłaty: doradztwo dotacje

Druga rata płatności 5% jest płatna dopiero po uzyskaniu dotacji.

Krok 3.
W trzeciej kolejności prosimy przesłać poniższe informacje:
 • Dane osobowe i adresowe, NIP wnioskodawcy oraz małżonka, numer producenta
 • PKD działalności którą chce się otworzyć
 • Opis usług, produktów które chce się  oferować oraz ich średnie ceny
 • Oferty internetowe maszyn, urządzeń, wyposażenia, wyceny robót budowlanych (jeżeli dotyczy), które chcesz zakupić (Uwaga maszyny tylko nowe!)

Pragniemy poinformować, że szansę na otrzymanie dotacji są duże, jeśli prawidłowo sporządzi się wniosek i biznesplan. Jednocześnie w przypadku nie otrzymania dotacji – wniosek i biznesplan staje się własnością wnioskodawcy i może go wykorzystać w następnych naborach PROW organizowanych przez ARIMR.

W roku 2021 mieliśmy 100% skuteczność w pozyskaniu dotacji z PROW

 

W przypadku pytań o kontakt :

biuro@dotacje-prow.pl, 571-501-208 lub 207

Zespół

BM & Partners