Terminy składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za rok 2024 uległy zmianie. Wniosek można składać do 1 lipca, natomiast rolnicy mają czas na wprowadzenie zmian w deklaracjach do 16 lipca bez konsekwencji finansowych. Natomiast późniejsze składanie wniosków, do 26 lipca, będzie odbywać się w okresie sankcyjnym, gdzie za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie obniżana o 1 proc. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesława Siekierskiego, termin składania wniosków został przedłużony w odpowiedzi na postulaty rolników.

Aby otrzymać wsparcie, należy korzystać wyłącznie z internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała blisko 448 tysięcy wniosków. Rolnicy, którzy nie posiadają komputerów, mogą skorzystać z pomocy technicznej pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można również konsultować za pośrednictwem infolinii Agencji. Ponadto, eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego są dostępni, by zapewnić bezpłatną pomoc także w tym roku.

Dopłaty bezpośrednie są dostępne dla rolników, którzy aktywnie prowadzą działalność rolniczą i posiadają co najmniej 1 ha ziemi uprawnej. Aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia, ziemia, na którą składają wniosek, musi być w ich posiadaniu na dzień 31 maja 2024 roku. Ponadto, gospodarze posiadający mniej niż 1 ha gruntów mogą również ubiegać się o wsparcie, jeśli spełniają warunki dotyczące płatności związanych ze zwierzętami, przy czym suma płatności bezpośrednich, które mieliby otrzymać, musi wynosić co najmniej 200 euro.

Katalog płatności, na które można ubiegać się w tegorocznej kampanii, przypomina ten z 2023 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że pojawią się również nowe płatności. Jedną z nich będzie wsparcie dla małych gospodarstw, które, podobnie jak w poprzednim roku, będzie przeznaczone dla rolników posiadających do 5 ha gruntów rolnych. Propozycja ta musi jeszcze uzyskać akceptację Komisji Europejskiej. Wkrótce Parlament Europejski będzie głosować nad zmianami w rozporządzeniach dotyczących warunkowości. Modyfikacje przepisów mają dotyczyć różnych państw członkowskich:

  • zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości,
  • większej swobody w decydowaniu o obowiązkowym okresie utrzymania okrywy glebowej,
  • uznania dywersyfikacji upraw za alternatywę dla zmianowania,
  • zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych.

Z tą ostatnią zmianą związane jest wprowadzenie nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji.

Kancelaria Doradcza BM & Partners

46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 66

NIP 9910408079

tel. 571-501-208571-501-207

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl