Rolnicy mogą spodziewać się pełnych rekompensat od państwa, jeśli dostarczyli towary do skupów, które nie zapłaciły im z powodu problemów finansowych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zdecydował o wypłaceniu rolnikom 100% należnych im środków.

Do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wpłynęło 1077 wniosków o rekompensatę od rolników, którzy ponieśli straty z powodu niewypłacalności skupujących. Łączna wartość tych wniosków wynosi około 57,9 mln zł, jak podaje forsal.pl.

Rolnicy otrzymają pełne rekompensaty za niewypłacalne skupy.

W odpowiedzi na rosnące obawy rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone produkty z powodu upadłości kupujących, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdziło pełną rekompensatę dla rolników na rok 2024. Rozporządzenie to weszło w życie 28 maja 2024 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że do 28 maja wpłynęło 1077 wniosków o rekompensatę, których łączna wartość wynosi około 57,9 mln zł. Rolnicy mogli składać wnioski od 1 lutego do 31 marca 2024 r. Jeśli całkowita kwota rekompensat przekroczy dostępne środki, może zostać zastosowany współczynnik korygujący. W budżecie na 2024 r. na Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR) zarezerwowano 100 mln zł.

Fundusz Ochrony Rolnictwa został utworzony, aby wspierać rolników w przypadkach bankructw skupów.

Firmy skupujące mają czas do 26 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału na złożenie deklaracji oraz do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału na dokonanie wpłaty na fundusz.

Kancelaria Doradcza BM & Partners

46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 66

NIP 9910408079

tel. 571-501-208571-501-207

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl