Restrukturyzacja małych gospodarstw to dotacja w wysokości 60 tyś zł w ramach naboru PROW – planowany nabór marzec/kwiecień 2022 r.

Nabór uzależniony od dostępności środków.

Krok 1.
Osoby zainteresowane prosimy w pierwszej kolejności o zweryfikowanie czy:
 • posiadają lub dzierżawią ( krótko i długoterminowo) minimum 1 ha użytków rolnych i wnioskują na nie o dopłaty bezpośrednie do ARIMR (trzeba posiadać numer producenta i złożyć wniosek o dopłatę obszarową- można to zrobić wszystko w obecnym roku, wzór umowy dzierżawy jest do pobrania tutaj)
 • jeśli nie masz numeru producenta i nie wnioskowałeś o dopłaty obszarowe i chciałbyś żebyśmy zrobili to za Ciebie to jest to osobna usługa cennikowa:

  – przygotowanie wniosku o wpis do ewidencji producentów –  300 zł

  – przygotowanie wniosku o dopłaty obszarowe w eWniosekPlus –  700 zł

 • przychód brutto z poza rolnictwa wykazany w PIT za rok poprzedni (etat, działalność itp.) nie wynosił więcej niż na przykład 150 tys. brutto
 • produkcja rolnicza stanowi co najmniej 25% wszystkich przychodów wnioskodawcy (wyliczamy to specjalnym kalkulatorem po podaniu nam kwoty przychodu z PIT i rodzaju upraw)| Nie jesteś pewny ? zadzwoń – przeliczymy
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie większa niż 13 tyś EUR ( można to wyliczyć w Kalkulatorze wielkości ekonomicznej ~ Kalkulator Standardowej Produkcji https://kalkulator-so.pl/ ) | Nie jesteś pewien ? zadzwoń – przeliczymy

Jeżeli wiesz, że spełniasz te warunki lub po konsultacji z nami dostałeś zielone światło to możesz przejść do kroku 2.

Krok 2.
W drugiej kolejności prosimy przesłać do nas dane wnioskodawcy w celu podpisania umowy  o sporządzenie wniosku o dotację oraz wpłatę środków:
 • Bank: ING Bank Śląski
 • Numer konta: 56 1050 1504 1000 0092 6136 5259
 • Kwota 3000 PLN +23%VAT
 • Dane odbiorcy:ASPERSA FUN Bartłomiej Mielnik, ul. Częstochowska 66, Grodziec 46-040
 • Tytuł wpłaty: doradztwo dotacje
Krok 3.
W trzeciej kolejności prosimy przesłać poniższe informacje:
 • Dane wnioskodawcy i numer producenta
 • Dane na temat działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego tj. położenie działki ewidencyjnej ( woj, powiat, gmina) i dane wg ewidencji gruntów i budynków (TERC, numer obrębu, numer arkusza mapy, numer działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytków rolnych, powierzchnia pozostała) oraz Tytuł prawny i numer Aktu/KW/umowy.
 • Rodzaje upraw na powyższych działkach i plonów rocznych z tych działek
 • UWAGA: Na powyższe działki musi być złożony wniosek o dopłaty bezpośrednie – najlepiej wyeksportować plik CSV z systemu eWniosek Plus i nam go przesłać
 • Informacje na temat przychodu z PIT za 2020 r
 • Docelowej i aktualnej (jeśli dotyczy) wielkości hodowli/upraw w arach, ilości zwierząt jeśli dotyczy
 • Ilości stosowanych nawozów
 • Na co chce się przeznaczyć środki z dotacji – instalacje nawadniające, wyposażenie, budynek, maszyny, ciągnik (proszę podesłać ofertę modelu/specyfikację)
 • Posiadane środki transportowe, budynki i budowle, maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym – model/rok budowy/rok produkcji/cechy charakterystyczne tj. moc, szerokość robocza

Pragniemy poinformować, że szansę na otrzymanie dotacji są duże, jeśli prawidłowo sporządzi się wniosek i biznesplan. Jednocześnie w przypadku nie otrzymania dotacji – wniosek i biznesplan staje się własnością wnioskodawcy i może go wykorzystać w następnych naborach PROW organizowanych przez ARIMR.

W roku 2020 mieliśmy 100% skuteczność w pozyskaniu dotacji z RMG.

 

W przypadku pytań prosimy przede wszystkim o kontakt mailowy:

biuro@dotacje-prow.pl

Zespół

BM & Partners