Wraz z nadejściem nowego sezonu rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło program wsparcia dla młodych przedsiębiorców rolnych. W ramach programu, którego naboru trwać będzie od 5 czerwca do 5 sierpnia 2024 roku, młodzi rolnicy mogą ubiegać się o dotację w wysokości 200 tysięcy złotych. Ta inicjatywa ma na celu wspieranie rozwoju nowych talentów w polskim rolnictwie oraz zachęcanie młodych osób do podjęcia działalności w tej branży.

Dotacja zostanie przyznana w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 140 000 zł, a druga – 60 000 zł. Jednakże, co ważne, osoby korzystające z tego wsparcia nie są zobowiązane do przekształcenia swojego statusu na KRUS. Nadal mogą pracować na etacie, co stanowi znaczące ułatwienie dla wielu młodych przedsiębiorców.

Niemniej jednak, aby ubiegać się o tę dotację, kandydaci muszą spełnić określone warunki:

-maksymalny wiek aplikującego to 41 lat,

-osoba starająca się nie może rozpocząć działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku (jednakże, należy założyć działalność rolniczą w ciągu 12 miesięcy od daty przyznania premii),

– kandydaci nie mogą być beneficjentami programów Premia dla Młodych Rolników oraz Modernizacja Gospodarstw Rolnych w poprzednich latach

-konieczne jest również udokumentowanie wykształcenia rolniczego oraz posiadanie odpowiedniego numeru identyfikacyjnego.

Co do przeznaczenia dotacji, 70% środków może być przeznaczonych na inwestycje w środki trwałe, takie jak maszyny i urządzenia rolnicze, nieruchomości, grunty rolne czy zwierzęta do stada podstawowego, a także na inwestycje budowlane, w tym remonty i modernizacje. Pozostałe 30% można wykorzystać na zakup pasz dla zwierząt, środki ochrony roślin, paliwo oraz inne potrzebne materiały.

Program wsparcia dla młodych rolników jest szansą nie tylko dla samych beneficjentów, ale także dla przyszłości polskiego rolnictwa. Poprzez zachęcanie młodych osób do podjęcia działalności w tej dziedzinie, Polska może zyskać nowe pokolenie przedsiębiorczych rolników, którzy będą kształtować przyszłość tego kluczowego sektora gospodarki. Dlatego też warto śledzić losy tego programu oraz zainteresować nim potencjalnych kandydatów, którzy mogą przyczynić się do dalszego rozwoju rolnictwa w naszym kraju.

Kancelaria Doradcza BM & Partners

46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 66

NIP 9910408079

tel. 571-501-208571-501-207

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl