Już od 19.06.2024 roku rusza nabór na uzyskanie bezzwrotnej premii w wysokości 200 000 zł dla młodych rolników rozpoczynających swoją działalność!

Aby ubiegać się o wsparcie, kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • Wiek poniżej 40 lat w momencie składania wniosku.
 • Posiadanie odpowiedniego wykształcenia rolniczego lub udokumentowanego doświadczenia w pracy na gospodarstwie rolnym.
 • Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha, które będzie prowadzone samodzielnie.
 • Nie rozpoczęcie działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zacznie ją prowadzić maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od daty przyznania premii

Premia dla młodego rolnika jest przyznawana na podstawie biznesplanu, który powinien przewidywać inwestycje realizowane maksymalnie w ciągu 3 lat. Inwestycje te muszą zwiększyć wartość ekonomiczną gospodarstwa. Co najmniej 70% premii dla młodego rolnika w kwocie netto musi być przeznaczone na środki trwałe i wartości niematerialne.

Na co można przeznaczyć premię?

Pierwsze 70% premii dla młodego rolnika można spożytkować na:

 • inwestycje budowlane i zakup nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności rolniczej,
 • zakup stada podstawowego zwierząt,
 • zakup urządzeń, maszyn, sprzętu rolniczego oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji), które będą służyły prowadzeniu działalności rolniczej dłużej niż rok.

Pozostałe 30% premii można wydać na:

 • paliwo rolnicze,
 • pasze,
 • środki ochrony roślin,
 • nawozy.

Premie będą wypłacane w dwóch ratach – I rata w wysokości 140 000zł natomiast II rata to 60 000 zł.