Kryteria Premiujące w Programie KPO – Małe Przetwórstwo: Klucz do Dodatkowych Środków

W sercu polskiego rolnictwa, tam gdzie plony spotykają się z innowacyjnością, Program KPO – Małe Przetwórstwo staje się fundamentem dla ambitnych przedsięwzięć rolniczych. W tym dynamicznym środowisku, istnieje szereg kryteriów premiujących, których spełnienie może otworzyć drzwi do dodatkowych środków finansowych i przyspieszyć rozwój gospodarstw. Co kryje się za tymi kluczowymi elementami, które stają się katalizatorem dla sukcesu rolników ubiegających się o dofinansowanie.

Nadanie Znaczenia Rolnictwu Ekologicznemu– 0/5 punktów:

Pierwszym z kryteriów premiujących jest związane z realizacją przedsięwzięcia w kontekście rolnictwa ekologicznego. Oznacza to, że projekty dotyczące wytworzenia lub wprowadzenia do obrotu żywności ekologicznej lub przetwórstwa produktów ekologicznych mogą zyskać dodatkowe punkty. Weryfikacja tego kryterium opiera się na danych z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS), a także analizie zgodności danych podanych we wniosku z informacjami GIJHARS i ARiMR.

Synergia z Niekorzystną Sytuacją na Rynku Pracy– 0/5 punktów:

Kolejne kryterium premiujące skupia się na synergii przedsięwzięcia z obszarami o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Realizacja projektów w powiatach, gdzie stopa bezrobocia przewyższa średnią krajową, może przyczynić się do zdobycia dodatkowych punktów wsparcia. To kryterium nie wymaga od wnioskodawcy dostarczania danych o stopie bezrobocia w powiecie, gdyż weryfikacja odbywa się na podstawie dostępnych informacji z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zwalczanie Nierówności w Warunkach Gospodarowania– 0/2 punktów:

Podążając ścieżką kryteriów premiujących, kolejne spojrzenie kierujemy na obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). W tym przypadku, projekt realizowany na terenach górskich i podgórskich, objętych mapą ONW, zdobywa dodatkowe punkty wsparcia. Tutaj, podobnie jak w przypadku innych kryteriów, weryfikacja odbywa się na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), eliminując konieczność dostarczania przez wnioskodawcę informacji o występowaniu ONW w powiecie.

Nowoczesność z Wykorzystaniem TIK– 0/3 punktów:

W dobie cyfrowego postępu, wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) staje się kluczowym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia, które efektywnie wdrożą technologie informatyczne, mogą liczyć na dodatkowe punkty wsparcia. Weryfikacja tego kryterium dokonuje się na podstawie zadeklarowanych informacji we wniosku, sprawdzając, czy efektem realizacji projektu będzie wykorzystanie TIK przez ostatecznego beneficjenta wsparcia.

Wsparcie Młodych Rolników w Działaniu– 0/5 punktów:

Ostatnim, lecz nie mniej istotnym kryterium premiującym jest związane z wiekiem wnioskodawcy. Projekty realizowane przez młodych rolników do 40 roku życia mają szansę na dodatkowe punkty wsparcia. Kryterium to jest zweryfikowane na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), przy użyciu numeru producenta rolnego (EP) lub numeru PESEL, bez konieczności dostarczania przez wnioskodawcę informacji o wieku.

Każde z tych kryteriów stanowi nie tylko punktację, ale także szansę na zwiększenie wartości projektu. To unikalna możliwość dla rolników, by poprzez spełnienie konkretnych warunków, otworzyć drzwi do dodatkowych środków finansowych, wspierając tym samym rozwój rolnictwa w Polsce.

Więcej

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: projekty@dotacje-prow.pl