Kredyt preferencyjny - 2% - dla rolników

Zostały uruchomione kredyty preferencyjne dla rolników, których oprocentowanie wyniesie tylko 2%, a pozostała część pokryje ARiMR. Z poniższego artykułu dowiesz się kto może wnioskować o kredyt, w jakich bankach możesz wnioskować o pomoc, w jakiej wysokości jest udzielana pomoc oraz na co można przeznaczyć pomoc. Kredyt jest dostępny do 31.12.2023 r.

 

Kto może wnioskować o przyznanie kredytu płynnościowego?

Kredyt jest przeznaczony dla rolników, którzy prowadzą działalność:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • uprawa roślin wieloletnich,
 • rozmnażanie roślin,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • działalność mieszana, czyli uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt,
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin.

O kredyt płynnościowy nie może się ubiegać rolnik, który jest emerytem lub rencistą.

W jakiej wysokości jest udzielana pomoc?

Wysokość kredytu preferencyjnego zależy od wielkości gospodarstwa rolnego i nie przekracza określonych limitów, które wynoszą:

 • do 100 000 zł dla gospodarstwa o powierzchni do 50 ha,
 • do 200 000 zł dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha,
 • do 400 000 zł dla gospodarstw powyżej 100 ha.

Oprocentowanie kredytu preferencyjnego zależy od stopy referencyjnej WIBOR 3M i nie może przekroczyć tej stopy powiększonej o maksymalnie 3 punkty procentowe.  Kredytobiorca ponosi opłatę bankową w wysokości 2%, a resztę oprocentowania pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dopłaty do oprocentowania kredytu są udzielane przez ARiMR i są uzależnione od terminowej spłaty rat kapitału i odsetek. Pomoc w formie dopłat może być stosowana przez określony czas, zależnie od kwoty kredytu, jednak nie dłużej niż 36, 48 lub 60 miesięcy.

W których bankach możesz wnioskować o kredyt płynnościowy?

Wniosek o udzielenie kredytu płynnościowego możesz złożyć w bankach współpracujących z ARiMR, a są nimi:

 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank SA,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

Kroki, jakie musisz zrobić, aby otrzymać kredyt

1. Skontaktuj się z bankiem

Z powyższej listy wybierz bank współpracujący z ARiMR. Możesz skonsultować się również z nami – podpowiemy Ci jaki bank może udzielić wsparcia oraz damy Ci kontakt do specjalisty z banku.

2. Przygotuj wniosek o kredyt

Bank udostępni Ci wzór wniosku, który powinieneś wypełnić. Wniosek będzie zawierał informacje dotyczące Twojej działalności rolniczej, potrzeb finansowych oraz planowanego wykorzystania środków.

3. Załącz do wniosku wymagane dokumenty

Będą potrzebne dokumenty:

 • oświadczenie producenta rolnego;
 • potwierdzenie zagrożenie utratą płynności finansowej;
 • informacje, że kredyt nie będzie przeznaczony na spłatę kredytów związanych z inwestycjami trwałymi;
 • w gospodarstwie powyżej 50 ha użytków rolnych, trzeba dostarczyć dokumenty potwierdzające tę powierzchnię, np. nakaz płatniczy podatku rolnego.
4. Złóż wniosek wraz z załącznikami w banku

Po złożeniu wniosku o kredyt preferencyjny dla rolników, bank przeprowadzi ocenę Twojej zdolności kredytowej oraz analizę przedstawionych dokumentów. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, bank udzieli Ci informacji dotyczących warunków kredytu, takich jak wysokość kredytu, okres kredytowania, oprocentowanie itp.

 

Na co możesz przeznaczyć kredyt płynnościowy?

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW
2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: projekty@dotacje-prow.pl