Rozpoczął się nabór wniosków dla plantatorów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na wolne od kreozotu

 

Od 15 lutego do 31 marca jest możliwość składania wniosków na dofinansowanie na wymianę słupów nośnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Polscy producenci chmielu mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw.

 

Na co można przeznaczyć dotację?

Wsparcia jest udzielane na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na nowe konstrukcje wolne od kreozotu, w tym na demontaż słupów nośnych impregnowanych kreozotem, nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych wolnych od kreozotu oraz na ich montaż na tej samej powierzchni, na której dokonano demontażu słupów nośnych impregnowanych kreozotem. Instytucją odpowiedzialną za realizację tych inwestycji będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Z czego muszą być wykonane nowe słupy?

  1. Drewno – z drewna robinii akacjowej lub dębu, bez impregnacji ze względu na wysoką trwałość tego drewna.
  2. Drewniane na betonowych szczudłach – mogą być wykonane także z drewna o mniejszej trwałości (np. sosnowego) przy czym dopuszczalna jest ewentualna impregnacja drewna o mniejszej trwałości produktami, które uzyskały pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego i figurują w Wykazie Produktów Biobójczych oraz nie zawierają lotnych związków organicznych, a których bazę stanowi np. woda.
  3. Betonowe – o długości co najmniej 7,5 m (słupy wsporcze) oraz 9,0 m (słupy brzeżne), wzmocnionych elementami stalowymi (żelbeton) lub dodatkowo sprężonych (strunobeton).
  4. Stalowe
  5. Kompozytowe

 

Dla kogo jest kierowany program?

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekraczać wysokości dopuszczalnej pomocy określonej unijnymi przepisami czyli:

  • 65% standardowej stawki jednostkowej dla tzw. młodych rolników i wynosi 140 000 zł.
  • 55% standardowej stawki jednostkowej – dla pozostałych rolników i wynosi 120 000 zł.

Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi 229 299 zł/ha.

 

Do kiedy trzeba zrealizować inwestycję?

Inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

 

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o wymianę słupów podtrzymujących chmiel będzie przyjmowała ARiMR za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Złożenie wniosku w inny sposób, będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Z wyliczeń ministerstwa wynika, że upoważnionych do ubiegania się o wsparcie jest 740 producentów chmielu.

 

Więcej informacji można na znaleźć na Stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z nami: biuro@dotacje-prow.pl; 571-501-208/207