Informujemy – już w marcu start dotacji dla rolników

Podstawowe wymagania dotacji:

  • Nie musisz być na KRUSIE,
  • Dotację możesz przeznaczyć na zakup ziemi rolnej, maszyn rolniczych, budowę lub remont budynków gospodarskich
  • Twój dochód lub przychód z rolnictwa musi stanowić 25% wszystkich przychodów/dochodów
  • Musisz posiadać lub dzierżawić 1ha użytków rolnych
  • W roku docelowym  musisz być  posiadaczem co najmniej  50%  zdeklarowanych w biznesplanie użytków rolnych

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod 531-336-053 lub biuro@dotacje-prow.pl