I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu to program realizowany w ramach PS WPR 2023-2027. Pomoc ma na celu dofinansowanie inwestycji uwzględniających m.in. ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, nawozów oraz adaptację do zmian klimatu, a także poprawę gospodarowania wodą w gospodarstwie.

Dla kogo?

  • program jest przeznaczony rolnika lub grupy co najmniej trzech rolników,
  • bez określonej minimalnej powierzchni rolnej czy też rodzaju prowadzonej produkcji,
  • maksymalna powierzchnia gospodarstwa to 300 ha.

Na co można przeznaczyć pomoc?

  • refundacja części kosztów kwalifikowanych operacji (np. maszyny),
  • standardowe koszty jednostkowe (np. silosy na kiszonkę)

Limit pomocy na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 200 000 zł.

Jaka jest intensywność pomocy?

  • do 80% kosztów kwalifikowanych operacji (grupa rolników)
  • do 65% kosztów kwalifikowanych operacji lub do 65% ustalonych kosztów jednostkowych (rolnik)

 

Nabór od 10.10 – 10.11.2024r.

Młody rolnik – nabór już od 19.06.2024!

Rozwój Małych Gospodarstw 120.000 zł dofinansowania

Kancelaria Doradcza BM & Partners

46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 66

NIP 9910408079

tel. 571-501-208571-501-207

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl