I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń realizowane w ramach PS WPR 2023-2027 to pomoc polegająca na inwestycji mających na celu m.in. poprawę dobrostanu zwierząt, a zwłaszcza w zakresie: zapewnienia bydłu dostępu do środowiska zewnętrznego poprawy zdrowotności oraz ograniczenia stresu termicznego bydła i świń.

Dla kogo?

To pomoc dla rolników, którzy przez okres ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem naboru prowadzili produkcję zwierzęcą w zakresie hodowli lub chowu świń i/lub bydła, a ich liczba to co najmniej 5 DJP.

Pomoc jest wypłacana w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji i stanowi do 65% wspomnianych kosztów.

Maksymalna pomoc na jedno gospodarstwo i na jednego beneficjenta wynosi 150 000zł.

Nabór od 19 grudnia 2024 – 31 stycznia 2025r.

Młody rolnik – nabór już od 19.06.2024!

 

Rozwój Małych Gospodarstw 120.000 zł dofinansowania

Kancelaria Doradcza BM & Partners

46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 66

NIP 9910408079

tel. 571-501-208571-501-207

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl