Dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Beneficjentami tego programu mogą być producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty są przyznawane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych.

Stawki dopłat:

– dla materiału siewnego konwencjonalnego:

 • 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 115 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 350 zł – w przypadku ziemniaków.

– dla materiału siewnego ekologicznego:

 • 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 138 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 420 zł – w przypadku ziemniaków.

Gatunki roślin, które zostaną objęte pomocą:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 2. Odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. Pszenicy twardej – 150 kg;
 4. Pszenica orkisz – 200 kg;
 5. Odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 6. Odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 7. Odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 8. Odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 9. Odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 10. Pszenżyta – 150 kg;
 11. Owsa zwyczajnego – 150 kg;
 12. Owsa nagiego – 120 kg;
 13. Owsa szorstkiego – 80 kg;
 14. Łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 15. Grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 16. Bobiku – 270 kg;
 17. Wyki siewnej – 80 kg;
 18. Soi – 120 kg;
 19. Ziemniaka – 2000 kg;
 20. Mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;
 21. Mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

   

Nabór będzie trwał do 10.07.2024 r.

Młody rolnik – nabór już od 19.06.2024!

Rozwój Małych Gospodarstw 120.000 zł dofinansowania

Kancelaria Doradcza BM & Partners

46-040 Grodziec, ul. Częstochowska 66

NIP 9910408079

tel. 571-501-208571-501-207

e-mail: biuro@dotacje-prow.pl