Dotacje i niskooprocentowane pożyczki dostępne dla rolników w nowym dwuczęściowym naborze wniosków programu AGROENERGIA.
Agroenergia to Program Priorytetowy mający zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Program jest podzielony na dwie części:
 1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii o mocy 10-50kW – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 000 zł)
 2. Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW – dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 2 500 000 zł)
Krok 1.
Osoby zainteresowane prosimy w pierwszej kolejności o zweryfikowanie czy kwalifikują się:

1. posiadasz użytki rolne od 1 do 300 ha?
2. co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzisz:

 • osobiście gospodarstwo rolne?
 • działalność rolniczą?
 • działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych?
Krok 2.
W drugiej kolejności prosimy przesłać do nas dane wnioskodawcy w celu podpisania umowy  o sporządzenie wniosku o dotację oraz wpłatę środków:
 • Bank: ING Bank Śląski
 • Numer konta: 56 1050 1504 1000 0092 6136 5259
 • Kwota 5% netto od wartości pomocy +23%VAT
 • Dane odbiorcy: ASPERSA FUN Bartłomiej Mielnik, ul. Częstochowska 66, Grodziec 46-040
 • Tytuł wpłaty: doradztwo dotacje

Druga rata płatności 5% jest płatna dopiero po uzyskaniu dotacji.

Krok 3.
W trzeciej kolejności prosimy przesłać poniższe informacje:
 • Dane osobowe i adresowe, NIP wnioskodawcy oraz małżonka, numer producenta
 • Rodzaj działania (fotowoltaika, biogazownia, kogeneracja)
 • Wielkość instalacji
 • Nr działek i KW, na których będzie wykonywana instalacja

Pragniemy poinformować, że szansę na otrzymanie dotacji są duże, jeśli prawidłowo sporządzi się wniosek. Jednocześnie w przypadku nie otrzymania dotacji – wniosek staje się własnością wnioskodawcy i może go wykorzystać w następnych naborach organizowanych przez WFOŚiGW.

 

więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj: nabór wniosków – AROENERGIA

 

W przypadku pytań prosimy przede wszystkim o kontakt mailowy:

biuro@dotacje-prow.pl

Zespół BM & Partners